برچسب: لیست قیمت دستگاه نان پز

هیچ داده ای یافت نشد

دستگاه های دوار پخت نان در چهار نوع ساخته می‌شود که این شارنو دستگاه های صنعتی می باشند و مدل کوچک آن دستگاه دو متر و بیست سانتی و مدل متوسط آن دستگاه دو نیم متری و مدل های بزرگتر آن دستگاه های سه متری و سه و نیم متر می باشد.
دستگاه های تولید نان بربری و نان سنگک دستگاه های ۳ متری و سونی متری و قابلیت تولید این نان‌ها را دستگاه‌های دو نیم متری هم دارم ولی برای پخت نان لواش و نان تافتون و یا هر نان مسطح دیگر که به صورت دوار قرار است پخته شود باید از دستگاه های دو متر ۲۰ سال در کوچکتر استفاده نمود زیرا دستگاه بزرگ برای پخت این آنها مناسب نیستند چون آنها را بعد از یک دور چرخیدن خشک کرده و غیرقابل استفاده می‌کنند.

تماس با مشاوران