فروش فر تونلی دوار نان سنگک

 فر دوار نان سنگک یک وسیله کاربردی و ضروری در هر نانوایی سنگک می باشد که در حالت کلی در دو نوع گازی و گازوئیلی تولید می شود. امروزه فروش فر تونلی دوار نان سنگک

تماس با مشاوران