خرید فر پخت نان دوار 1.5 متری مدل KF500

خرید فر پخت نان دوار 1.5 متری مدل KF۵۰۰ ر شال های اخیر به علت کیفیت عالی نسبت به مدل های دیگر افزایش یافته است. این محصول برای پخت نان لواش، تافتون و بربری مورد