عرضه فر پخت نان دوار 2.5 متری نان لواش

با توجه به اینکه نان یکی از اصلی‌ترین مواد خوراکی است که توسط مردم به صورت روزانه مصرف می‌شود، بنابراین باید از بهترین نوع فر پخت آن استفاده کرد. یکی از به

تماس با مشاوران