شرکت پخش فر پخت نان سنگک دوار 3 متری

نان سنگک در بین ایرانیان از ارزش بالایی برخوردار است و پزشکان تب سنتی و پزشکان علم نوین همگی بر مصرف نان سنگک تاکید دارند. علت آن ‌هم اول استفاده از سبوس د