تولید کننده فر پخت نان بربری دوار 2 متری

تولید کننده انواع دستگاه های صنعتی و نیمه صنعتی، در راستای تولید فر پخت نان دوار 2 متری بربری از آلیاژ ها و قطعات با کیفیت برای تولید این محصولات استفاده می نما