قیمت فر دو و نیم متری نان بربری صنعتی

قیمت فر دو و نیم متری

قیمت فر دو و نیم متری در فروشگاه ها و مراکز فروش مجاز متفاوت است. در بعضی مناطق با توجه به اینکه محل شرکت تولید کننده فاصله ی زیادی ندارد و هزینه حمل و نقل کمتری را برای دریافت وسایل مربوطه می پردازند قیمت تمام شده ی محصول به نسبت مناطق دورتر کمتر می باشد. […]