تولید انواع فر دوار نانوایی اتوماتیک

نان،  یکی از وعده های غذایی اصلی خانه های ایرانی است.  در زمان های قدیم،  مردم برای پخت نان،  از تنور های گلی استفاده می کردند.  اما،  امروزه با پیشرفت تکنولوژی