فروش فر دوار نان لواش رستورانی

رستوران از جمله مکمان هایی است که استفاده از دستگاه های پخت نان در آنها از نیاز های ضروری می باشد. فر دوار نان لواش از نمونه دستگاه های پرکاربرد در رستوران ها م

تماس با مشاوران