عرضه مستقیم فر قنادی 10 دیس اتومات

برای تولید کنندگان شیرینی که باید حجم زیادی با کیفیت عالی، تولید کنند توان بالا و مصرف کم انرژی امتیاز مهمی محسوب می‌شود. فر قنادی 10 دیس راه حل مناسبی بوده و ا