برچسب: دستگاه پخت نان لواش تمام اتوماتیک

هیچ داده ای یافت نشد

دستگاه پخت نان لواش تمام اتوماتیک از انواع دستگاه پخت نان بوده و بریا پخت نان لواش و گاها تافتون مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه ها مجهز به صفحه لمسی برای تنظیم حرارت و دما برای پخت بهتر نان می باشد.

تماس با مشاوران