قیمت دستگاه پخت نان دوار تولید شرکت ایران فر

دستگاه پخت نان دوار برای پخت نان‌های لواش، تافتون، صنعتی، بربری، سنگک و … تقسیم بندی می‌شود. این دستگاه با توجه به نوع محل مورد استفاده و همچنین نوع نان، درگیر تغییراتی می‌شود. این تغییرات می‌تواند به عنوان یک المان مثبت برای دستگاه دوار محسوب شود. چرا که باعث شده تا پخت نان به روش‌های […]

تماس با مشاوران