فروش دستگاه فر دو و نیم متری پخت نان بربری

دستگاه فر دو نیم متری پخت نان یکی از دستگاه های دوار می باشد از دستگاه دوار برای پخت انواع نان های مسطح و نان‌های حجیم و نیمه حجیم استفاده می شود. قبل از رشد صنعت و به روزرسانی شدن محصولات صنعتی، دستگاه دوار به صورت معمولی در نانوایی ها به پخت نان مصرفی مورد […]

تماس با مشاوران