تولید کننده انواع فر قنادی بزرگ گردان

فر قنادی انواع مختلفی دارد. برخی نمونه های آن کوچک بوده و مصرف خانگی و برخی نمونه های آن بزرگ بوده و بیش از 8 سینی به طور همزمان در آن قرار می گیرند. این فرها ب

تماس با مشاوران