قیمت تنور صنعتی دوار پخت نان

دستگاه دوار پخت نان

قیمت تنور پخت نان .  تنور یا همان دستگاه دوار پخت نان یکی از دستگاه هایی می باشد که از چندین سال پیش تا به حال از آن به عنوان دستگاهی برای پخت انواع نان های سنتی استفاده می کردند، دستگاه های دوار در سال های قدیم بصورت گلی و ثابت (معنی ثابت در این […]