برچسب: انواع دستگاه پخت نان صنعتی

هیچ داده ای یافت نشد

دستگاه های تونلی که برای تولید نان ساخته می شوند در دو نوع نیم اتوماتیک و تمام اتوماتیک هستند، که البته باید توجه داشته باشید که برای پخت نان های مسطح مانند لواش  تافتون نمی توان از دستگاه های نیم اتوماتیک استفاده کرد و به همین دلیل باید از نوع تمام اتوماتیک استفاده کنید که دستگاه های تمام اتوماتیک قابلیت پخت تنها یک نوع نان را دارند، دستگاه های تونلی تمام اتوماتیک دارای مزیت های بسیار زیادی مانند هزینه کمتر برای کارگر و نداشتن دست در تولید و بهداشتی بودن نان ها می باشد که این موضع باعث می شود

تماس با مشاوران